Νέα

Ευρωπαϊκή Γαστρεντερολογική Εταιρεία


Επιλογή της ιατρού από την Ευρωπαϊκή Γαστρεντερολογική Εταιρεία (UEG) να προεδρεύσει σε συνεδρία με παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών σχετικά με την Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση από επιφανείς διεθνείς ερευνητές στο UEG Week 2019 στη Βαρκελώνη.