Υπηρεσίες

Μανομετρία Οισοφάγου Υψηλής Ανάλυσης (High Resolution Esophageal Manometry)


Η μανομετρία είναι η εξέταση εκλογής ελέγχου της λειτουργίας του οισοφάγου. Οι τυπικές ενδείξεις της μανομετρίας οισοφάγου αφορούν ασθενείς με συμπτώματα όπως:

  • Δυσκαταποσία
  • Δυσφαγία μη αποφρακτική (απουσία στένωσης του οισοφάγου)
  • Οπισθοστερνικό πόνο μη καρδιακής αιτιολογίας
  • Ανθεκτική γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος

Άλλες ενδείξεις της μανομετρίας οισοφάγου είναι:

  • Προεγχειρητική αξιολόγηση της λειτουργικότητας του οισοφάγου σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε θολοπλαστική για την αποκατάσταση διαφραγματοκήλης ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
  • Μετεγχειρητική αξιολόγηση της λειτουργικότητας του οισοφάγου σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις που αφορούν τον οισοφάγο ή το στομάχι (π.χ. μετά από θολοπλαστική, μυοτομή Heller, κ.α.)

Από την εποχή της συμβατικής μανομετρίας 4 ή 8 καναλιών με χρήση αντλίας νερού έχουμε περάσει πια στην εποχή της ψηφιακής μανομετρίας με 36 κανάλια, υγρής ή στερεής κατάστασης. Με τη συμβατική μανομετρία ήταν πολύ δύσκολο να απεικονίσουμε όλο το μήκος του σώματος του οισοφάγου, ενώ η απόσταση μεταξύ των καναλιών ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα απώλεια σημαντικών δεδομένων, κυρίως στην περιοχή του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η απεικόνιση της ενδοαυλικής πίεσης με χρώματα και 3 διαστάσεις με την μανομετρία υψηλής ανάλυσης αποτέλεσε τεράστιο βήμα στην κατανόηση της φυσιολογικής και παθολογικής κινητικότητας του οισοφάγου, καθώς μικρότατες πλέον διαταραχές αυτής κατέστησαν ανιχνεύσιμες και ορατές.

Τοποθετείται διαρρινικά ένας λεπτός, ειδικός μανομετρικός καθετήρας υψηλής ανάλυσης και ζητείται από τον ασθενή να πραγματοποιήσει κάποιες υγρές καταπόσεις με νερό ή με στερεούς βλωμούς ανάλογα με την ένδειξη της εξέτασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15λέπτου και ο ασθενής παίρνει άμεσα το αποτέλεσμα μετά από ειδική ανάλυση των παραμέτρων.