Νέα


Ομιλία της ιατρού σχετικά με κλινικά ζητήματα του ανώτερου πεπτικού στην ημερίδα της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Λαικού Νοσοκομείου, μετά από τιμητική πρόσκληση του καθηγητή Γ. Παπαθεοδωρίδη.