Νέα


Ομιλία της ιατρού σε σχέση με τα συμπτώματα της ναυτίας και του εμέτου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Για την ομιλία πατήστε εδώ