Νέα


Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του vedolizumab σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα με συμμετοχή αξιόλογων συναδέλφων υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Μπάμια. Η ιατρός ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων στη Γαστρεντερολογική Κλινική του ΓΝΑ Ευαγγελισμός.